/ 2 نظر / 35 بازدید
ستاری

مهربان عبدالعظیم استفاده کردم خیلی مفید بود.[گل]اینچنین است همراه با مهاجرت انسانها و مصنوعات بشری کلمات نیز مهاجرت مینمایند.شما خوب میدانید که تعداد زیادی کلمات فارسی در قرآن وجود دارد .[گل] اگر عمر کره ی زمین کوتاه نباشد زمانی فراخواهد رسید که همه ی انسانها تنها یک زبان خواهند داشت .[گل]