مسابقات قران بسیج دانش آموزی شهرستان آران وبیدگل

اسامی نفرات برتر مسابقات قران بسیج دانش آموزی شهرستان آران وبیدگل

 

مسابقات قران بسیج دانش آموزی شهرستان آران وبیدگل همزمان با هفته بسیج درمحل حوزه  دانش آموزی شهیدفهمیده برگزارگردید.دراین مسابقات که دانش آموزان   بسیجی مدارس دررشته حفظ وتلاوت شرکت داشتند  افرادزیرحایز رتبه های برتر گردیدند . ضمنا نفرات اول هررشته درمرحله سوم درمسابقات استان اصفهان شرکت خواهندکرد.

 

برادران:

دررشته حفظ ۱۰ و5 جزء:

۱-  محسن قبایی  (شهیدان عبداللهی)

۲-مهدی حیرانی (شهید خدمتی)

۳-  حسین خانی( راهمایی شهیدان اربابی)

۴-    محسن چلویی )راهنمایی شهیدخدمتی)

 

رشته تلاوت ، مقطع پوینده (راهنمایی):

1-  محمدجوادنصیری (راهنمایی شهیدمطهری)

2-  محمدجعفرخاکی  (شهیدعلی خدمتی)

3-  عباس صداقتی (شهیدمتولی)

 

رشته تلاوت، مقطع پیشگام (متوسطه)

1-  امیرحسین بیگانه (پیش دانشگاهی امام حسین)

۲-حجت شاهمیرزایی(شهیدخدمتی)

۳-  مهدی نورآبادی ( دبیرستان شهید راحمی)

۴-  مجتبی مطهری فر( دبیرستان شهید راحمی)

 

خواهران:

 

رشته حفظ

1-  سمیه  نصیری(دبیرستان شمس الدین)

2-  فضه صالحی (واحدشهیدان جندقیان)

3-  فاطمه خانی (دبیرستان شمس الدین)

رشته تلاوت (مقطع پیشگام):

 

1-  نجمه ایمانیان(دبیرستان سمیه)

2-  خانم مهدویان (دبیرستان سمیه)

 

رشته تلاوت،مقطع (پوینده)

1-نرگس سعیدی: (راهنمایی مدرس)

2-  زینب مهدویان ونرگس نجاری  (واحدامام زمان)

3- مجیده زراعتی (راهنمایی نرجس)

 

 قابل ذکراست حوزه  بسیج دانش آموزی شهید فهمیده با 55  واحد یکی ازفعالترین حوزه های بسیج درشهرستان آران وبیدگل می باشدواعضای بسیج این حوزه دربسیاری ازمسابقات علمی وفرهنگی  درسطح کشور واستان رتبه های ممتازی کسب نموده اند.

 

 

 

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
مونا

آرزوی موفقیت برای تمامی قرآن پژوهان دارم