ارزشهای هشت سال دفاع مقدس

    ارزشها و ثمرات دفاع مقدس

 

.

جنگ تحمیلی عرصه‌ای بود که در آن،‌ «دین» تمام هنر خود را به نمایش گذاشت و هدف انقلاب اسلامی تحقق یافت. زیرا از انسانهای چسبیده به خاک،‌ آدمهایی ساخته شد که فقط با رسیدن به لقاء خدا آرام می‌گرفتند و برای این منظور،‌ دست و پا و سر و ... خود را نه با اختیار،‌ که با گریه و التماس هدیه می‌کردند. و بعضی دیگر که تحمل تدریجی فدا شدن را نداشتند در صف مین می‌ایستادند تا به یکباره همه وجود خود را فدا کنند. این پدیده نوظهور در جامعه‌ای اتفاق افتاد که طی چند دهه حکومت سرسپردة پهلوی، فرهنگ آمریکایی وغربی تا اعماق فرهنگ جامعه نفوذ کرده و آنرا آلوده ساخته بود.

دراینجابرخی ارزشهای برخاسته از جنگ را که موجب استحکام جامعه و حکومت و نیز استمرار نظام جمهوری اسلامی شدبه اختصارذکرمیکنم:

 

تبلور اسلام انقلابی روحیه بسیجی فرماندهی انقلابی رشد و بالندگی سپاه تثبیت نظام جمهوری اسلامی شکستن ابهت ابرقدرتها و ارائه راه جدید بازماندگان جنگ به عنوان الگوهای دینداری

/ 0 نظر / 7 بازدید