غواص ها دوباره به خط مقدم زدند

 

 غواص ها آمدند ‌ما را از غرق شدن دیگری نجات دهند و برایمان دوباره خط‌شکنی کردند و خط مقاومت در برابر دشمن را برایمان خط کشی کردند. آنها خود را به خط مقدم مقاومت رساندند و اظهار کردند ما پای میز مذاکره هم خط شکنانی به پهنای همه ملت ایران خواهیم داشت که حاضرند از دریای پرتلاطم تحریم عبور کنند و دست بسته تا عمق دشمن نفوذ کنند و نگذارند ‌پرچم عزت این مملکت به زیر افتد؛ باشد که غواصان و خط شکنان ما در پای میز مذاکره رستگار و پیروز باشند.

/ 0 نظر / 32 بازدید