وبلاگ من یکساله شد.

ووبلاگ من یکساله شد...

اکنون یک سال از نگاشتن من بر این خانه مجازی می گذرد،  یک سال است که این خانه اسباب آشنایی من بادوستانی فرهیخته و ایجاد حلقه ای از مهر گردیده است.یکسال از آغاز به کاراین وبلاگ گذشت .دراین یکسال تعاریف محبت آمیزی از دولت مهر دوستان شامل حال من شدواینجانب آرزوی موفقیت و شادی برای همه دوستان وخوانندگان را دارم.عزیزان، دریک سخن میگویم هیچ قلمی نمی تواند آن گونه که شایسته ی شماست بنویسد.

باتقدیم احترام وادب وبوسه بر انگشتان زیبای شما .

/ 6 نظر / 8 بازدید
مسعود فرزانگان بیدگلی

[گل]