یادبادآن روزگاران

 

یادش بخیر ایام نوجوانی .روزهای خوش مدرسه وهمکلاسیها ودوستان دوره راهنمایی . الان داره از اون دوران نزدیک 30 سال میگذره. همکلاسی ها اکنون برخی در پستهای اقتصادی یا فرهنگی جامعه مشغول بکارند. بعضی شون الان صاحب فرزندان و چه میدانم شاید هم دارن نوه دار میشوند .وبرخی هم در راه دفاع از این آب وخاک شهید شده اند. شهید علی اصغراربابی.شهید صباغی. شهید سعید برادران ، شهیدحاجی زاده، و.... یادشون بخیر و روحشون شاد... 

سرود-77719

گروه سرودمدرسه راهنمایی شهیدعلی خدمتی درسال۱۳۵۹

ازراست به چپ:آقایان شعوری.مسعود عربیان.آقای متشکروخودم 

شهید-42707

اردو-59129

/ 0 نظر / 15 بازدید