درود بربرادران غیور وانقلابی عرب زبان ومرگ برآل سعود

 

 

کامنت:

عرب با آمریکایی چه فرقی داره وقتی می گیم مرگ بر..... دیگه نباید جداشون کنیم بقیه ی کشور ها هم بنده ی خدان و کسی نباید چیزی بگه ایرانیان از زمان های گذشته تا به امروز با عرب جماعت مشکل داشته و خواهشا بخاطر ائمه برای اونا مصونیت ایجاد نکنید ائمه ی ما یک تافته ی جدا بافته است که متعلق به هیچ جایی نیستند و خواهشا ائمه را با عربان یکی نکنید

پاسخ:

این منازعات قومی وقبیله ای زمان ائمه هم بوده،زمان رسول خداهم بوده،این شدکه نهایتاآن حضرت فرمود:لافضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی الا بالتقوی:عرب رعجم برتری ندارد وعجم هم برعرب،جز به پرهیزکاری.

ما وبرادران عرب زبان باهم برادریم،چه شیعه چه سنی.همین عربهابودندکه امسال از٢۴میلیون زائر اربعین  از تمام مال و جانشان گذشتندکه ۴میلیون  شان زوار ایرانی بودند.عرب یعنی سید حسن نصر الله و حزب الله لبنان.عرب یعنی حزب الله ده ها هزار نفریِ عراق.عرب یعنی سپاه ٩ بدر عراق.عرب یعنی مردم رشید ودلاور خرمشهروسوسنگرد وبستان ودشت آزادگان.

 عرب یعنی جبهه ی جهاد اسلامی فلسطین .عرب یعنی انصارالله یمن که عربستان رو به ذلت میکشاند.ماچگونه برای این برادران عزیزمان آرزوی مرگ بکنیم.

لعنت بر وهابیت و آل سعود.مرگ برآل خلیفه.مرگ برپادشاهان شکم باره وعیاش حوزه خلیج فارس .

 

/ 0 نظر / 22 بازدید