امامزاده سلطان علی بن امام محمدباقر (ع)

 

 

 

سرداب اعجاب انگیز

 

 

اگر به مشهداردهال برای زیارت سلطان على بن امام محمدباقر(ع)رفته باشید واز ایوان رفیع حرم وارد شوید، در سمت راست این ایوان پله‌های سردابی وجود دارد که تقریباً ۶ متر طول و ٣متر عرض و ۵/٣ متر ارتفاع دارد. دربارة این سرداب و تابوتهای داخل آن، سخنان زیادی گفته‌اند.

از جمله نقل شده است که «در سال ١٣١٣ شمسی اعتضاد الدوله، حکمران قم به مشهد اردهال (که از توابع قم بود)، آمد و فرمان داد تا روی سرداب را بشکافند. شخصاً داخل سرداب شده و حدود یکصد تابوت را مشاهده کرد که در هر یک جسدی سالم و از هم متلاشی نشده، در حالی که لباس زندگی به تن داشتند و روی گونه‌های بعضی خون خشکیده نمودار بود، قرار داشت، او ایشان را از یاران سلطان علی(ع) می‌شمارد.»

«در سال ١٣۴١شمسی حضرت آیت الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفى; به قصد تأمین موتور برق به مشهد اردهال تشریف آوردند، نیمه شبی گوشه‌ای از سطح ایوان صفة صفا را شکافتند، تا دریچه‌ای به سرداب باز کنند. پس از تهویه مصنوعی هوای داخل سرداب، بدواً یکی از جوانان محل، پیشقدم شده و به وسیلة چراغ زنبوری با کمک دیگران داخل سرداب می‌شود، پس از کسب اطمینان از عدم وجود خطر، معظم له وارد محوطة سرداب می‌شوند.

به طوری که ایشان نقل فرمودند: در سمت شرقی سراب، متجاوز از یکصد تابوت به اندازه‌های مختلف و رنگهای متفاوت در سه ردیف، روی یکدیگر گذاشته شده است که قسمتی از تخته‌های سرِ چند تابوت شکسته است و درون هر تابوت جسدی در لباس زندگى، صورت باز و موهای ژولیده نمودار است که با مختصر چیزی که به آنها اصابت کند، مانند پودر بر روی هم فرو می‌ریزد و متلاشی می‌شود، در عقب سرداب زیر دارالحفاظ لوحه‌ای از سنگ نصب و روی آن نام سید رکن الدین مسعود و تاریخ ٩۵۴ حجازی شده است.»

منابع: شهید اردهال،به نقل از گنجینه‌های آثار قم و رساله ملا عبدالرسول مدنی کاشانىوکتاب نور باقر(ع)

/ 1 نظر / 11 بازدید
بیدگلی

سلام همچنان همراهم این مطلب برایم تازکی داشت