تعبیرخواب

 

تعبیرخواب ، کدام خواب؟

در روایتی از رسول گرامی اسلام(ص) چنین وارد شده است: الرؤیا ثلاثة: بشری من الله وتحزین من الشیطان والذین یحدث به الإنسان نفسه فیراه فی منامه" یعنی رؤیا سه گونه است، گاهی بشارتی از ناحیه خداوند است، و گاه وسیله غم و اندوه از سوی شیطان می باشد، و گاه مسائلی است که انسان در فکر خود می پروراند و آن را در خواب می بیند.(میزان الحکمة، ج4، ص16)
روشن است که خواب های شیطانی چیزی نیست که تعبیر داشته باشد، اما خواب های رحمانی جنبه بشارت دارد، و به طور معمول از حادثه مسرت بخش در آینده پرده بردارد.
اما همه خواب ها اینگونه نیست بلکه خواب های صادقه و رؤیاهایی هم هست که کاشف از حقایق و حوادث خارجی است.
زمان خواب دیدن مثل خواب سر شب یا وسط شب یا آخر شب، یا بعد از نماز صبح و قبل آن فرق دارد. معمولاً خواب‏هاى صادقه نیمه هاى شب مى‏باشد، و معمولاً خواب‏هاى بعد از نماز صبح قابل تعبیر نیست. حتى فصل‏هاى سال هم در تعبیر خواب تأثیر دارد؛ مثلاً فردى در پاییز ببیند که درختان او میوه کرده است، این تعبیرى دارد، و اگر هنگام بهار ببیند تعبیری دیگر. حتى شخصى که خواب مى‏بیند فرق دارد مثلاً اگر کاسب خواب ببیند کاسه شیر مى‏نوشد دلالت بر کسب مال دارد؛ ولى اگر دانشجو و طالب علم چنین خوابى ببیند، دلالت به تحصیل علم دارد و... .
به هر ترتیب تشخیص این که چه خوابى صادقه است کار دشوارى است، و اساسا تعبیر نمودن خواب، بیشتر جنبه الهامى دارد، و آموزش دادنی نیست. بله، گاهی قواعدی در اختیار هست که بتوان حدسهایی زد، ولی جنبه های خاص در تعبیر خواب به معنای رائج آن، تحصیل کردنی نیست.
تعبیر خواب را حتما از کسانی که در عین دانستن علم تعبیر، با تقوا
هستند  بخواهید.

از:تبیان

/ 1 نظر / 46 بازدید
محمد رمضانی

در خواب دیدم که در مکه خانه خدا هستم و به دلیل ساخت و ساز خانه خدا را از ارتفاع بلندی میبینم که که همه جا پر از خاک هست