تاوان حرفهایی که نمی توانیم بزنیم

 

 
تــاوان حــرف هــایـی که نـمی تــوانیــم بــزنیــم…
 
موهای سفیدی ست که لابلای موهایمان داریم …
 
ولی بـه همه می گوییــم ارثیست…!
 
اگر عقل امروزم را داشتم کارهای دیروزم را نمی کردم.
 
ولی اگر کارهای دیروزم را نمی کردم عقل و تجربه امروزم را نداشتم !!
 
رنجهـایــم را داخل کیـسـه ریـختــم و دم در گــذاشتــم اما ،
 
فرشتگان بـــرایـم باز فرستــادند.
 
معطــر بـه عطــر بهشتـی …
 
تا هرگز یادم نرود روزی همین رنجها بود که راه نجات را به من آموخت.
 
همین رنجها بــود که راه درست زیـستن را بـه من هــدیــه داد.
 
رنجهــایــم را بوسه میـــزنــم و در صنــدوق گنجهــایـم میگــذارم
 
گــذر زمــان جـواهــرشــان میکنــد.
/ 0 نظر / 37 بازدید