ابیاتی دروصف زیارت امام جوادالائمه علیه السلام

اشعارعربی دروصف بارگاه امامین همامین کاظمین:

 

ایاقاصدالزوراء عرج

علی الغربی من تلک المغانی

ونعلیک اخلعن واسجدخضوعا

اذالاحت لدیک القبتان

فتحتهما لعمرک نارموسی

ونورمحمدمتقاربان 

/ 1 نظر / 9 بازدید