بچه هامواظب ایمان تان باشید

"بچه ها اگر شهر سقوط کند آن را دوباره فتح میکنیم ...     

       مواظب باشید ایمانتان سقوط نکند"

 

شهیدمحمدجهان آرا

/ 2 نظر / 6 بازدید
سه نقطه

بیدگل به زیان کاریکاتور.... http://it-aranbidgol.blogsky.com/1391/03/04/post-183