درخت دانش وثروت ثمردادو زنده گشت نام صباحی!

 

 

 

 

آیین نکوداشت

 

سلیمان ملک فصاحت صباحی بیدگلی

 

 

سرانجام 9 آبان فرارسیدوانتظاربرای شرکت وبهره ازنکوداشت سلیمان صباحی بیدگلی به پایان رسیدوتلاشهای جمعی ازاهل ادب وفرهنگ وصنعتگرواستادوشاگردبه ثمرنشست .

 

مراسم افتتاحیه رضایتبخش وعالی برگزارشدوحضوررییس فرهنگستان ادب ونیزپیام موجزرییس مجلس وپیام مطول وزیرفرهنگ وارشاداسلامی به آن غناواستحکام بخشید. قاری به زیبایی آیات آخرآل عمران رادرشب ولادت امام هادی(ع)تلاوت نمود.

بعدازخیرمقدم گویی رییس دانشگاه آزاداسلامی جناب دکتردیاری ،آقای دکترمدرس زاده بعنوان دبیراجرایی همایش پشت تریبون رفت  .وی درسخنانش تعداد آثار ارسالی به این همایش را 200 اثر ذکر کردوگفت:

از این تعداد یکصد خلاصه مقاله به مرحله نگارش و تحویل اصل مقاله رسیده است.

اوهدف از برگزاری این همایش را ایجاد زمینه‌ای برای شناخت بیشتر مرثیه‌سرای نامی کشور و همچنین عمیق‌تر کردن نگاه سطحی موجود به شعر دوره بازگشت عنوان کرد.

مدرس‌زاده، واکاوی شرایط محیط اجتماعی و سیاسی و نیز معاصران مرتبط با شاعر، بررسی زندگی صباحی بیدگلی، تحلیل سبک و صنایع شعری صباحی، رابطه شاعر با حوزه‌های دینی و ابعاد گوناگون اشعار حماسی و عاشورایی این شاعر بزرگ دوران بازگشت را به عنوان برخی از موضوعات مطرح شده در این همایش ذکر کرد.

 


واما دکترحدادعادل چه گفت:


اوگفت: منطقه کاشان گرچه کویری است ولی ازلحاظ فرهنگ و ادب حاصلخیزاست.اواشاراتی به ستارگان ادب ومشاهیری مثل علامه فیض وغیاث الذین جمشیدومحتشم وباباافضل ملاحبیب اله شریف وعالم مجاهدسیدابوالقاسم کاشانی واللهیارصالح نمود.حدادازمجریان امرخواست همایشی درنکوداشت فیض کاشانی بگیرند.

آنگاه ازصباحی بیدگلی گفت  واینکه اولین بارشعری ازاورادرمقاله مهندس حبیب معروف که درباب زلزله های هولناک ایران آمده بودخوانده وبا وی آشناشده.وگفت صباحی بیدگلی یکی از شعرای نامی سدهٔ دوازدهم هجری بوده و در سبک بازگشت ادبی سهم فراوانی داشته ‌است.

 

به گفته وی، توازن واژِگانی در شعر صباحی و ساخت جمله و عبارت به نحوی است که شعر او برای مردم باسواد امروز کاملا مفهوم است و به وقایع اجتماعی و تاریخی می پرداخته است. زبان شعر صباحی بیدگلی زبانی شیرین دلنشین و با مفهوم و زبان امروز است.

شهرت صباحی بیشتر در زمینهٔ مرثیه‌سرایی خاصه، یافتن ماده تاریخ‌های مناسب و ممتاز است و در دیوان او مقدار زیادی ماده تاریخ در هر موضوع و مطلبی دیده می‌شود.

 
امانکاتی  ازمتن وحواشی کنگره که برایم بیشترجلب توجه نمود:


1-جلسه حال وهوای زننده برخی همایشهاراکه باکف وسوت واختلاط پسرودختربرگزارمیشودنداشت.
2-دکترمدرس زاده هنگام سخنرانی فرصت رامغتنم شمردوازدکترحدادعادل خواست که کاشانی هاربرای اجرای همایش پانصدمین سال تولدمحتشم که سال آینده قراراست برگزارشودیاری کند.
 3-هنگام رونمایی ازمقالات ودیوان جدیدپدرشهیدان اربابی وشهردار نیزحضورپیداکردند.
4- دبیرهمایش درسخنانش اشاره ای به حمایت مدیران شهرک صنعتی کردوضمن تشکرازاین پشتوانه باعبارت(ارتباط باصنعت واتحادباصنعت)استفاده آن رافتح بابی دانست برای کنگره های آتی.
معلوم نشدبالاخره نسلی ازصباحی مانده یانمانده.وادعای فردگمنام مبنی براینکه مانوادگان صباحی خواستارچندقبردرجوارجدشاعرمان هستیم برچه مبنایی استواربود؟(امیداست ظرف این چندروزپاسخ این معمابطورشفاف اعلام شود)
 5-کلیپ لحظه وقوع زلزله ومرگ عزیزان صباحی که آقای مقامی وحاج حسین اسماعیلیان بیدگلی(ابوی شهید) اجراکرده بودندجالب بود.
 6-آقای دکترحدادعادل  درپایان سخنرانی سروده جدید خودرادرنعت پیامبر(ص)ودرمفهومی نزدیک به شعرابوطالب(ع)(وابیض یستسقی الغمام بوجهه)خواندکه هم جالب بودهم تنوعی به مجلس داد.بااین طلیعه:


محمدابه که مانی، محمدابه چه مانی   

جهان هرچه دراوهست صورتندوتوجانی


حکایتی که توداری به هیچ چامه نگنجد  

    فزون زطاقت واندیشه وزبان وبیانی

 

 

 

/ 2 نظر / 15 بازدید
.

حاج حسین اسماعیایان بیدگلی ابوی شهید علی محمد اسماعیلیان نه حاج علی اکبر شخصی بیدگلی