الهی شکرت...

 

الهی شکرت...

 

من همیشه ممنون تو هستم ای خدا. چون:

 

من قدرت ازتوخواستم ، تو مشکلاتی در سرراهم قراردادی تا قوی شوم.

من دانائی ازتوخواستم ،تو به من مسائلی دادی تا حل کنم.


من عشق خواستم، تو افرادی را به من نشان دادی که نیازمند کمک بودند.

من سعادت و ترقی خواستم تو به من قدرت تفکر و قوت ماهیچه دادی تا کارکنم.

من جرات خواستم ،تو موانعی سرراهم قراردادی تا بر آنها غلبه کنم.

من محبت خواستم، تو به من فرصتهایی برای محبت دادی.

من به هرچه که خواستم نرسیدم......

اما به هرچه که نیاز داشتم دست یافتم.

خدایا شاکرم تو را که نگفته میدانی و نخوانده می آیی.

 

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
مصطفی

از هیچی بیشتر از ناشکری نمی ترسیدم خیلی قشنگ بود