لعن خلفا

لعن علنی خلفامانع شیعه شدن جوانان سنی

 

باوجودتوصیه های فراوان علماوبزرگان مامبنی برعدم اهانت خلفای ثلاث وسفارش به وحدت شیعه وسنی هنوزدربرخی جلسات دینی مشاهده میشودکه این مهم ازسوی برخی اهل وعظ وخطابه یا مداحان محترم نادیده گرفته میشود.(این امربیشتردرایامی همچون نهم ربیع یاایام جشن سروربردرودیوارشهر نمودبیشتری پیدامیکند)وماپیامدهای سوء مستقیم وغیرمستقیم آن رادرعراق وافغانستان وحتی درزاهدان وکردستان ومهابادو...مشاهده مینماییم.

اخیرارییس مرکز جهانی علوم اهل بیت‌(ع)دراین رابطه ازپیامد دیگری ازاین امرپرده برداشته وآن اینکه ادامه این روند مانع از شیعه شدن بسیاری از جوانان اهل تسنن می شود.

رییس مرکز جهانی علوم اهل بیت‌(ع) در سومین نشست علمی که با موضوع «نقد و بررسی شبهات جدید وهابیت درباره حضرت زهرا‌(س)» ، اظهارداشت: شبهاتی که وهابیت در همه موضوعات مطرح کرده همگی متاثر از افکار و اندیشه های ابن تیمیه است و وهابیت حرف جدیدی ندارد.

رییس مرکز جهانی علوم اهل بیت‌(ع) گفت: یکی از رهبران سرشناس وهابی از روند سب(دشنام) علنی خلفا بر منابر برخی روحانیون ابراز رضایت و خرسندی کرده و تاکید نموده ادامه این روند مانع از شیعه شدن بسیاری از جوانان اهل تسنن می شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین احمد عابدی در نشست علمی که با موضوع «نقد و بررسی شبهات جدید وهابیت درباره حضرت زهرا‌(س)» اظهارداشت: شبهاتی که وهابیت در همه موضوعات مطرح کرده همگی متاثر از افکار و اندیشه های ابن تیمیه است و وهابیت حرف جدیدی ندارد.
وی افزود: متاسفانه بحث های عالمانه و نقادانه در راستای اندیشه های ابن تیمیه هنوز به اندازه نیاز صورت نگرفته که با توجه به هجوم سیل آسای شبهات وهابیون، حوزه باید به سرعت وارد عمل شود.
این استاد حوزه گفت: وهابیت هر آنچه ابن تیمیه معتقد است به نقل از همه مسلمانان جهان بیان می کند و آنچه که وی قبول ندارد را مورد قبول هیچ یک از مسلمانان جهان نمی داند که توجه به این مطلب برای پژوهشگران ضروری است.
وی با اشاره به جدیدترین شبهه وهابیت در رد عصمت حضرت زهرا‌(س) اظهارداشت: به نظر علمای وهابی عصمت کل موجب عصمت جزء نمی شود درحالی که طبق قواعد منطقی عصمت کل، دلیل بر عصمت جزء است و از آنجایی که پیامبر اکرم فرمودند فاطمه پاره تن و جزئی از من است بنابراین اگر پیامبر معصوم باشد فاطمه به عنوان جزء ایشان باید معصوم باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین عابدی ادامه داد: متاسفانه نظرات ابن تیمیه به اینجا ختم نمی شود و او قائل است که پیامبر اکرم‌(ص) معصوم نیست که 17 اشتباه و امیر المومنین‌(ع) 27 اشتباه داشته اند ولی خلیفه دوم اشتباهی نداشته است و همچنین قائل است ایمان به پیامبر‌(ص) ممکن است موجب ورود به جهنم شود!
فخر رازی که امام المشککین است و در جسم و محدود نبودن خدا شک کرده است در عصمت حضرت زهرا شکی ندارد چون بر مسلمانان جهان عصمت فاطمه‌(ص) پوشیده نیست.
وی در پایان تصریح کرده : بعد از جریان حزب الله لبنان، گرایش جوانان اهل سنت به سمت تشیع بسیار افزایش یافته و مشکل وهابیت نیز همین مسئله است بنابراین با هر عملی برای شیعه هراسی دست تلاش می‌کنند.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید