برمشامم میرسد هرلحظه بوی کربلا

ازداغ حسین اشک نم نم داریم

درخانه سینه تاابدغم داریم

پیراهن وشال مشکی آماده کنید

ده روز دگرتابه محرم داریم

/ 1 نظر / 38 بازدید
خانم یحیی پور

نوحه برمسامم میرسدهرلحطه بوی کربلا.درموردامام حسین تواینترنت ذخیره کنید.متن نوحه رامیخواهییم.