نمازاول وقت ودانش روز

 

 

چرانمازاول وقت؟

 

درعلوم جدید ثابت شده که درسه وقت ازشبانه روزسیستم عصبی وچاکراههای بدن بیشترین آمادگی رابرای دریافت انرژیهای کیهانی دارد.هنگام سحر،زوال ظهروبعدازغروب.واین همان سه وقت اول نمازهاست.حتی دراحادیث وروایات ورساله ها آمده که زنان درایام عادت ماهانه دراین سه وقت وضوبگیرندودرسجاده نمازبنشینندومشغول ذکرالهی شوند.اماببینیم چاکراکجای بدن است.

 

 

چاکراچیست؟

چاکرا کلمه ایی است سانسکریت به معنی چرخ، چاکراهها در واقع مبدلهای انرﮋی لطیف اند وروی یک خط در امتداد ستون فقرات قرار دارند. از نظر علم فیزیولوژیک درنقاطی ازبدن که عصب سمپاتیک و پاراسمپاتیک و غدد درون ریز بهم می رسند محل یک چاکراست. چاکراهها انرﮋی حیاتی کیهانی را که همیشه اطراف ماست میگیرند و آن را به فرکانسهای گوناگونی که سیستم انرﮋی لطیف برای حفظ سلامت ما نیاز دارد تبدیل می کنند. این مراکز را با اشعه ایکس و یا MRI

نمیتوان دید اما هزاران سال است که شرقی ها از اهمیت آنها که باعث می شوند انرﮋی زندگی ازمیانشان جریان یابد، مطلع هستند. چاکراهای متعادل، جریانهای دورانی انرﮋی هستند که در جهت عقربه های ساعت با بسامد خاصی حرکت می کنند (گردش به سمت راست انرﮋی را وارد و گردش به سمت چپ انرﮋی مصرف شده را خارج میسازد.) مسائلی همچون بیماری، جراحت و استرس تعادل چاکراها را بهم میزند که در این صورت چرخش چاکراها احتمالا خلاف حرکت عقربه های ساعت و یا افقی و عمودی میشود. که اگراین نقص ﭙایدار بماند موجب بروز بیماریهای مزمن و الگوهای فکری عادتی ، احساسی و رفتاری میشود.چاکراها از طریق غدد درونریز و سیستم عصبی بر جسم اثر متقابل دارند
همانطور که کالبد فیزیکی از اعضای حیاتی کم اهمیت تر هم تشکیل شده است ، کالبد انرژی نیز دارای چاکراهای اصلی و فرعی است.برای هر فرد ۷ چاکرای اصلی و ۲۱ چاکرای فرعی و حدود ۱۳۰ ـ ۹۰۰ ریزچاکرا قائل هستند. اکثر علوم انرژی بر هفت چاکرای اصلی توافق دارند که این هفت چاکرای اصلی با یکی از هفت غده درونریز بدن و همچنین با گروهی از اعصاب که شبکه نامیده میشوند مرتبط هستند
.
هفت چاکرای اصلی عبارتند از: ریشه، خاجی، شبکه خورشیدی، قلب، گلو، چشم سوم، تاج ، که به رنگهای رنگین کمان هستند.

منابع:

ریکی شفا با دست، ویلیام لی رند، مهنوش امینیان/ ﮋاله مخزنی، نشر آسیم .
کارتهای چاکرا، الیویا چ. میلر، سمیه یلوار، نشر حوض نقره،

وب سایت: آموزش ریکی،

رساله امام (رض)

 

/ 2 نظر / 26 بازدید
بیدگلی

سلام استاد بسیار از مطلب راجع به چاکرا استفاد کردم من قبلا این موضوع علمی را نیمدانستم .پس نتیجه میگیریم روحیه خوب وحالات مثبت وحتی احساسات عرفانی هم می تواند از چاکرا باشد وحتما چاکرا بی ارتباط باآسمان همانطور که گفته شد نیست.چه رازهای پنهانی خداوند در درون ما قرار داده است.خدایا عزمتت راشکر برای همه وخودم وآقای استاد خدمتی سلامتی از خداوند بزرگ می خواهم. ممنون.حسین بیدگلی