نبایدامتیازنقدبدهیم،وعده نسیه بگیریم

 

سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین میگوید:

توافق بد توافقی است که خطوط قرمز نظام و منافع ملی کشور را نادیده بگیرد، امتیازهای نقد بدهد و وعده‌های نسیه بگیرد، تعهدات زیادی بدهد و تعهدات کمی بگیرد.

 به‌عنوان مثال ما غنی‌سازی 20 درصد و سانتریفیوژهای خود را می‌دهیم، فردو را تعطیل می‌کنیم و قلب راکتور آب سنگین اراک را عوض می‌کنیم، اما قرار می‌شود تحریم‌ها تعلیق شود، قرار می‌شود اعتماد به وجود آید، قرار می‌شود شورای امنیت قطعنامه صادر کند، یعنی امتیازهای عملی ارائه می‌کنیم و وعده‌های روی کاغذ می‌گیریم لذا این توافق بدی است.

/ 0 نظر / 25 بازدید