جایزه میدهیم!

آیت اله حیدری یکی ازعلمای عراق ساکن ایران است که دریکی ازشبکه های ماهواره ای به مناظره باعلمای وهابیت پرداخته وتاکنون بزرگان وهابی نتوانسته انددرکشتی علمی این دانشمندشیعی رابه زمین بیفکنند.

آنان به تازگی درخواست امدادویاری ازدیگرعالمان خودنموده وملتمسانه خواسته اندتایکی جواب این عالم شیعی رابدهد.

تصویرزیرمربوط به این شبکه هاست ومیگوید:


یک ملیون ریال (سعودی)جایزه برای هرکه بتواندپاسخ این آقارابدهد.

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
حمید

جالبه.خدا ایشون را حفظ کنه.

احمد

سلام ودرود خدا بر شیعیان امیرالمومنین