فهرستی ازمقاتل حسینی درطول تاریخ تشیع

 

 مقاتل حسینی (ع)

   

 

 مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، اصبغ بن نباتة.

مقتل ابی مخنف، (،چاپ نجف 1373ق.)

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، جابر جعفی (م128).

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، ابوجعفر محمد اشعری.

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، محمد بن علی البزار.

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، محمد بن حسن طوسی(م 460 هـ ).

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، محمد العلابی (م298).

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، شیخ صدوق محمد  بابویه قمی (م381هـ).

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، محمد بن علی بن فضل (سده 4).

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، معمر بن مثنی.

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، نصر بن مزاحم العطار.

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، حیدرعلی شیروانی.

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، زیاد تستری.

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، سلمه ازدورفانی.

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، شیخ شریف الجواهری.

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، سید صفی الدین موسوی.

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، عبدالصاحب خشتی (سده 13).

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، عبدالعزیز جلودی.

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، عمارة الحیوانی.

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، سید محمد حائری.

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، شیخ هادی تهرانی.

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، سید هاشم بحرانی.

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، محمدباقر یزدی حائری

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، میرزا هدایت الله قزوینی (سده 13).

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، واقدی مدنی بغدادی (م207).

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، یوسف بن حسن بلادی (سده 14).

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، محمد بن محمد عاملی (سده 10).

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، احمد بن نعمة (سده 10).

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، میرزا حسن قزوینی (م1358).

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، سید حسین کاشانی.

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، شیخ حسین عصفوری.

 مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، سید مصطفی لکهنوی.

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، سید نجم الدین محمد جعفری القوسینی.

مقتل ابی عبدالله الحسین (ع)، ملاحسین بافقی.

مقتل ابی عبدالله الحسین(ع)،(لهوف)سیدبن طاوس. 

مقتل الحسین (ع)، این شهر آشوب مازندرانی (م588).

مقتل الحسین (ع)، مقتل الخوارزمی،اخطب خوارزم (م568)،نجف 1367 ق.

مقتل الحسین (ع)، عبدالرزاق مقرم، نجف 1368ق.

مقتل الحسین (ع)، کاشف الغطاء، نجف، 1384ق.

مقتل سید الاوصیاء و نجله سیدالشهداء، عبدالمنعم الکاظمی، 1384ق

 

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
پیام

24 اسفند، سالروز خسته میلاد با سعادت اعلاحضرت رضا‌شاه كبير مبارک باد[گل]