حاضری گوشی همراه توراچک بکند؟


 این شعرراجایی دیدم وپسندیدم.نمیدونم شاعرش کیه ولی هرچی هست حقایقی راگفته که نمیشه منکرش شد.براستی ماکه خودرامنتظرامام زمان (عج)میدونیم چقدرخودرابرای ظهورآماده کرده ایم؟فرض کن حضرت مهــدی به تو ظاهر گردد
 
ظاهرت هست چنانی که خجـالت نکشی ؟

باطنت هست پسندیده ی صاحب نظــری ؟

خانه ات لایق او هست که مهمـــان گردد ؟

لقمه ات در خور او هست که نزدش ببری ؟

پـــول بی شبهه و ســـــالم ز همه داراییت

داری آن قدر که یک هدیه برایش بخــــری ؟

حاضری گوشی همــــــراه تو را چک بکند ؟

با چنین شرط که در حافظه دستی نبـری ؟

واقفی بر عمــل خویش تو بیش از دگــــران

میتوان گفت تو را شیعه اثنی اشعـری ؟؟؟

/ 0 نظر / 7 بازدید