تقدیرالهی

       

 حضرت امیر مومنان علی علیه السلام می فرماید:

“عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم و حلّ العقود و نقض الهمم”

 

خداوند را به وسیله فسخ شدن تصمیمها وگشوده شدن گره ها و نقض اراده ها شناختم.

 

گاهی گمان نمی کنی و می شود                   گاهی نمی شود که نمی شود

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است        گاهی نگفته قرعه به نام تو میشود

گاهی گدای گدایی وبخت یار نیست         گاهی همه شهر گدای تو می شود

 

/ 1 نظر / 26 بازدید
منتظر

سلام اگر اجازه بدین و بتون لینک گردد. یاحق