جدیدترین بهانه برای اتهام نقض حقوق بشر

 

 گزارشگر حقوق بشر در ایران (احمدشهید)؛ در جدیدترین گزارش خود عدم رعایت حقوق همجنس‌گرایان در ایران را جدیدترین بهانه برای متهم کردن ایران به نقض حقوق بشر عنوان کرد!

/ 1 نظر / 36 بازدید
ع ارانی

قوم لوت؟؟؟؟؟؟؟//