17 ربیع الاول مبارک

بلغ العلی بکماله کشف الدجی بجماله حسنت جمیع خصاله صلواعلیه وآله

 

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد ، دل رمیده ما را انیس و مونس شد 

 

به امر رب خود لبیک گوییم ، به همراه ملائک جمله گوییم ، سلام و رحمت حق بر محمد

 اللهم صل علی محمدوال محمد

  

/ 0 نظر / 6 بازدید