پیام 7 صبح روزاستیضاح!

 

«...اما مهم تر از همه این ها ، نکته ای بود که علی لاریجانی با زیرکیآن را فاش کرد تا توپی که احمدی نژاد به سمت زمین رئیس مجلس شوت کرده بود ، با ضدحمله لاریجانی به "محوطه 18 قدم احمدی نژاد" برگردد و "بگم بگم؟" احمدی نژاد که این بار در قالب "نوار را بذارم؟ بذارم؟" جلوه گر شده بود ، به طور آشکاری به زیان وی تمام شود.

لاریجانی فاش کرد که ساعت 7 صبح روز استیضاح ، فروزنده ، معاون رئیس جمهور به نزد وی آمده و گفته که پیامی فوری از جانب احمدی نژاد دارد.
فروزنده به لاریجانی گفته بوده که به نفع اوست استیضاح را از دستور کار مجلس خارج کند زیرا احمدی نژاد نواری از یکی از بستگان لاریجانی دارد که اگر در مجلس پخش کند ، برای لاریجانی بد می شود.

لاریجانی بعد از این تهدید گفته است: استیضاح لغو نمی شود و احمدی نژاد هم اگر نواری دارد ، پخش کند و چیزی کم نگذارد.

در واقع ، اتفاق ساعت 7 صبح ، ارتباط تامّ و تمامی با سخنان ساعت 4 بعد از ظهر احمدی نژاد در مجلس دارد و این ، همان جایی است که احمدی نژاد در محاسباتش در نظر نگرفته بود.»

آخرین نیوز

/ 1 نظر / 9 بازدید
محسن معنمدی

با سلام بابا سیاسی شدی یا علی