ماوعزای حسین (ع) (1)

 

 

هر دم به گوش می رسد آوای زنگ قافله

 این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله

 

دوباره چون هر سال محرم؛ لهیب واقعه عاشورا بالا گرفته و به تاوان تنها چند روزعطشناک تک تک ثانیه های بشر را تا نفخ صور ندبه می کند.

آرام آرام ماه عزای حسین علیه السلام

فرامیرسد.ماه اندوه اهلبیت .ماه غم شیعه درسوگ سالارشهیدان.این ایام وقتی ازخیابونهاوکوچه هاعبورمیکنی ،باجوانانی مواجه میشی که تمام تفریح وسرگرمی های خودراکنارنهاده اند (حال چه خوب چه بد)و یک چیز رادستورکاردارند.عزاپوش کردن شهر.درودیوارهارامزین میکنندبه پرچم های سیاه وبیرق های عزاو...سوت حزن آلود این قطارراهم دیشب جناب سیدمهدی میرداماددرعزاخانه خیابان شهدای آران وبیدگل بانوای گرم ودلنشین خودنواخت نواخت.وعزاداری دارالشهدای مارسمادیشب آغازگردید.

برآنم در چندروزآینده وبه همین مناسبت، مطالب وبلاگ های شمارادررابطه باماه محرم ونقدونظرات مختلف رادرزمینه عزاداری حسینی درپستهای خودبیاورم.منتظرم ارائه پیشنهادات ونظرات شما هستم.

 

ازپایگاه طاووس بهشت آغازمیکنم.این سایت درصفحه اول خوددرزمینه آسیب شناسی عزاداری این تیترراانتخاب نمود:


مانع سکولاریسم پنهان درهیئات مذهبی باشید.

نشانی :www.tavoosebehesht.ir

 

وبلاگ درحوالی کویر اززاویه ای دیگربه آفات عزاداری پرداخته واینگونه تیترزده:

 

در محله ی ما تیر برقی است بزرگوار که هر سال 3 هیات برای زدن پرچم  به  آن جنگ می کنند.

نشانی:www.sobahi.blogfa.com

 

(واما بعد)چه میگوید:

این وبسایت درمبحثی باعنوان(درآستانه عاشورا)به موضوع روضه خوانی مداحان پرداخته وگریززدن آنان رادرمجالس ترحیم به کربلابه چالش کشیده ودراظهارنظری که البته دورازواقعیت نیست عنوان مینمایدکه ما هر روز دراین کشور هزارجور مرگ و میر اتفاق می افتد و هیچ تجانسی با صحرای کربلا و قیام امام حسین ندارد.ولی ما مرگ متوفای مربوطه را درحادثه عاشورا ادغام می کنیم و مردم هم نشسته اند و برو بر نگاهمان می کنند...

 سعی کنید در منابرتان مرگ و میرهای ما را به امام حسین ( ع ) نسبت ندهید.

منظورم این است که آبروی امام حسین را نبرید.

 

www.va-ama-bad1.blogfa.com

 

/ 0 نظر / 9 بازدید