این آقازاده ازما بهترون!

خاطرات سال ۱۳۷۰ اقای هاشمی تحت عنوان سازندگی وشکوفایی را چندروزی است خوانده ام.در خاطرات این سال به روشنی سیر تبدیل اقازاده ها به شاهزاده ها مشخص است.سفرهای خارجی ،فرستادن والاحضرت ها به عنوان نماینده ویژه به سایر کشورها.شروع این روند تقریبا دوسال پس از عروج امام و پایان جنگ شروع شده است.وای به حال سالهای بعد برسد.در اینجا فقط گوشه ای از این قدرت نمایی والاحضرت ها وعلیاحضرت ها،شاهپورها وشاهدختها را بخوانید:

۸فروردین:

محسن و مهدی به همراه تیم وزارت نفت ،برای بررسی وضعیت صنعت نفت وچاه های نفت کویت که در حال سوختن بود و فرایندکمک رسانی و بازسازی و همچنین نحوه خاموش کردن چاه ها، به کویت رفته اند.

۱۵فروردین:

یاسر از مدینه تلفن کرد.از سفرعمره اظهار رضایت کرد.

۱۶فروردین: یاسر از عربستان رسید. شرحی از سفرش داد. شناخته شده بود و با فهد شاه عربستان ملاقات داشته است.

۲۶فروردین:

محسن برای سفر به کره جنوبی جهت بازدید از صنایع سنگین و واگن سازی امد ،مذاکره کردیم.

۲۸فروردین: برای پرواز به سوی استان فارس به فرودگاه رفتیم. عفت ، فاطی ، مهدی ، فرشته ها و بچه ها و بعضی از بستگان هم بودند.

۳اردیبهشت:محسن امد.گزارش سفر به کره جنوبی را داد؛ تحت تاثیر صنایع کره قرارگرفته است.

۷اردیبهشت:عازم سفر به سوریه هستیم…عفت ،فاطی ،سعید لاهوتی ،فرشته و نوه ها همراه مان بودند.

۲۷ اردیبهشت:محسن امد و گزارشی از سفر به پاکستان به همراه وزیر نفت داد.

۱۴خرداد: ساعت ده صبح باهلی کوپتر به مرقد امام رفتیم. عفت هم امد…فائزه به شمال رفته ، محسن هم به سوی شمال رفته بود که به خاطر شلوغی جاده برگشته است.

۲۳خرداد: ظهرعفت و فاطی و یاسر و سارا و علی امدند. ناهار را بامن خوردند و از انجا برای سفر به لیبی ،عازم فرودگاه بودند. در همان لحظه ،ساعت دو بعداز ظهر خوابم برد. وقتی که بیدارشدم نبودند؛ دلگیرشدم.

۲۹خرداد:ساعت هفت و نیم صبح به فرودگاه مهراباد رسیدیم.مهدی و یاسر هم با من بودند…به سوی نوشهر پرواز کردیم.

تیر:محسن امد. گزارش سفر به شوروی را داد. از عدم انسجام شوروی …و عدم استقبال خوب از هیات و وزیر نفت و بهتر بودن وضع چکسلواکی گفت.

۱۸ تیر: یاسر سر میز صبحانه ،شرح سفرش به جزایر کومور، موریس و ماداگاسکار را داد.

۳۰ تیر:

باهلی کوپتر به سد لتیان امدیم. بچه ها هم تاظهر کم کم رسیدند…هوای خوبی دارد.همراه بچه ها ،خواستم اسکی روی اب یاد بگیرم .کمی دنبال قایق کشیده شدم. بدنم امادگی برای چنین ورزشی ندارد؛… یک نفرچینی پیش بینی کرده است که ساعت هشت امروز ، زلزله ای به قدرت ۶/۸ ریشتر در تهران روی خواهد داد. به همین خاطر بسیاری از مردم تهران سفرکرده و یا از خانه بیرون رفته اند.امدن ما به لتیان هم بی ارتباط با این نیست؛ اگر چه خودم اصلا قبول ندارم ؛ فقط به خاطر بچه ها امدم.

حدود ساعت هشت ،بیرون از ساختمان و در تراس کنار باغچه نشسته بودیم .همان لحظه از دفتر ،تلفنی خبر دادند که دولت چین ،رسما اعتبار این پیش بینی را منکر شده وگفته است که ما چنین دانشمندی نداریم.

طبق تحقیق سفارت خودمان ،او یک کارگرکارخانه چین است و تعادل ندارد.

۱۵مرداد:عصربه خانه امدم .فائزه از کره شمالی برگشته و راضی است. با اقای کیم ایل سونگ ، رهبرکره شمالی ملاقات کرده و او ضیافت نهار به هیات ایرانی داده است.

۲۵ مرداد: محسن امد درباره سفر به کشورهای جنوب خلیج فارس سئوال کرد.همراه اقای اقازاده ،وزیر نفت ، پیام من را برای سران این کشورها می برند.

۹شهریور:مهدی از سفر استرالیا وزلاندنو امد و گزارشی از سفر داد.

۱۱مهر:به سوی دشت مغان پرواز کردیم.چند نفر از وزیران ،معاونان و نمایندگان و مهدی ،عفت ،فاطی و فرشته همراه بودند.

۱۷اذر:ساعت هفت و ربع صبح ،همراه عفت ویاسر وفاطی و علی وسید علی مرعشی وخانم عباسی به سوی فرودگاه حرکت کردیم…ساعت هشت ونیم صبح به سوی داکارپرواز کردیم.

۲۰ اذر:عفت امروزناهار هم مهمان خانم رییس جمهور سنگال بود…از مسجد شیعیان بازدید کرده که نامرتب وکثیف دیده وبازار سنگال را هم کثف دیده است.فاطی وفائزه هم از بازار صنایع بازدید کرده بودند وفائزه از یک مدرسه ورزشی ویاسر هم درسفر طوبی با من بود.

۲۳:اقای بشیر رییس جمهور سودان تقریبا از هیات جدا نمی شود.اقامتگاه ،کنار منزل شخصی اوست.فائزه ویاسر امروز به مکه رفتند.

۶دی:فائزه به مشهد رفته بود.یاسرهم برای اسکی به دیزین رفته است.

۲۶دی:برای استراحت به محل سد لتیان رفتیم.مغرب رسیدیم وتااخرشب ،بعضی از بچه ها هم رسیدند.عفت واقدس خانم،خواهرش قبل از من رسیده بودند.

۲۷دی:دوسه ساعت درمحوطه بازجلوی ساختمان{ در سد لتیان}،بابچه ها بابرف ،بهمن های بزرگ درست کردیم وتالب سدغلطاندیم.

۲۹ اسفند:فاطی ازباکو در اذربایجان شوروی ،تلفنی تماس گرفت.

۳۰اسفند:فاطی وبچه هایش در اذربایجان هستند.فائزه هم به کیش رفته است…بافرشته ومهدی ،تلفنی صحبت کردم،از وضع شان در استرالیا راضی اند……

منبع

/ 4 نظر / 23 بازدید
خانه دوست كجاست؟

پدر و مادر امروز بشر سيم و زر است آدميت دگر از دوده ي حوا مطلب... ----------- سلام ممنون از اين كه تشريف آورديد التماس دعا...

حقگو

آقای خدمتی الآن هم کسان دیگری به جای آنها میروند . خونت راکثیف نکن

من

ظاهرا این رشته سر دراز دارد احمدی نژادهم که بود در سفر به نیویورک 400 نفر راباخود برده بود ما هرچه بدبختی داریم از این رفسنجانی است اگر زمان احمدی نؤاد کاندب ید نشده بود هیچوقت احمدی نژاد رای نمی آورد مردم بخاطر او رای به احمدی نژاد دادند