ولادت امام حسن مجتبی (ع)

ولادت امام حسن مجتبی (ع)

 

بنگر به مرتضی که دراین ماه روزه را

بابوسه از لب پسرافطارمی کند

 

ابارک واهنیء 15 من رمضان المبارک ، مسلمی العالم وشیعه آل محمد ولاسیمامقرءی مدونتی

بذکرى مولد کریم أهل البیت (علیهم السلام)،

السبط الأکبر و سید شباب أهل الجنة

الإمام الحسن المجتبی (علیه السلام).

 زندگی امام حسن مجتبی(ع)

 

پیشواى دوم جهان تشیع که نخستین میوه پیوند فرخنده على (ع) با دختر گرامى پیامبر اسلام (ص) بود، در نیمه ماه رمضان سال سوم هجرت در شهر مدینه دیده به جهان گشود .

حسن بن على (ع)از دوران جد بزرگوارش چند سال بیشتر درک نکرد زیرا او تقریبا هفت سال بیش نداشت که پیامبر اسلام بدرود زندگى گفت.پس از درگذشت پیامبر (ص) تقریبا سى سال در کنار پدرش امیر مومنان (ع) قرار داشت و پس از شهادت على (ع)  شش ماه بر مسلمین خلافت کرد . آن امام والامقام  در طول عمر مبارک خود  دو بار تمام ثروت و دارایى خویش را در راه خدا بخشید و سهبار تمام اموال خود را وقف کرد. به گفته مورخان ،  امام حسن مجتبى(ع )، فردى شجاع،دلیر و مبارز بود و در غالب جنگ هایى که امام علی( ع) حضور داشتند آن حضرت نیز حضورداشت. امام حسن(ع ) مسئولیت امامت و رهبرىشیعیان  را درفضایی نا بسامان  و آشفته به عهده گرفتند. در این زمان امام (ع) بهناچار در برابر مکر معاویه قرار گرفت و ناچار شد صلح کند . بی شک ارزش صلح امام حسن( ع )،  با توجه به شرایط زمانیومکانی خاص خود رخ داد  ، کمتر از جنگ و شهادت امام حسین (ع) نبود . خیانت طرفداران ایشان ، تهدید و تطمیع های  معاویه  ونهایتا تشکیل مثلث  زر و زور و تزویر باعث بروز وقایعی شدند که امام (ع ) را مجبوربه امضای صلحنامه با معاویه کردند . در این شرایط  امام مجتبى(ع ) منطقا و قاعدتانمی توانست وارد مبارزه با معاویه گردد تا اینکه ایشان  ناچار به پذیرش صلحِ تحمیلىشد. بر اساس  این صلحنامه ، حکومت  به این شرط که به کتاب خدا و سنت رسول  او وسیره خلفاى صالح، عمل کند به معاویه سپرده می شود. در ضمن ،  پس از معاویه  خلافتبه عهده امام حسن(ع) واگذار می گردید. همچنین معاویه بر اساس این صلحنامه ملزم شدکه دشنام دهی به امیرالمؤمنین على(ع ) و بد گفتن از ایشان  بر منابر را ممنوع سازد .در امان بودن  یاران امام على (ع ) عدم تعرض به آنان و محفوظ ماندن جان و مال و  فرزند و ناموس شان از هر گزندى از دیگر مفاد این صلحنامه به شمار می رفت  . بیتردید می توان گفت  صلح امام حسن(ع )، چهره واقعى معاویه را آشکار ساخت ودستگاه جوراو را به مردم شناساند . از این رو معاویه  درصدد حذف حضور فیزیکی امام  بر آمد وسرانجام، نقشه کشتن امام را طرّاحى نمود . امام حسن(ع)  در سال پنجاه هجرى، بهوسیله زهرى که همسرش جعده به دستور معاویه به او خوراند، در 48 سالگى به شهادترسید. مزار شریفش در قبرستان بقیع، در کنار سه امام معصوم دیگراست.

 

 

 احادیثی در رابطه با امام حسن علیه السلام :

 

پیامبر اکرم (ص) :

 

حسن از من است ومن از اویم ؛ هر که دوستش بدارد ، خداوند دوستدار او است .

 

امام سجاد (ع) :

 

امام حسن (ع) در همه حال خدای سبحان را یاد می کرد . 

 

امام باقر (ع) :

 

امام حسن (ع) در عبادت و صدقه دادن سخت کوش بود .

 

امام صادق (ع) : 

 

امام حسن (ع) در خلقت وسیرت وشرافت شبیه ترین مردم به رسول خدا بود .  

/ 0 نظر / 8 بازدید