انتخابات 12 اسفند

می گویند تقوا از تخصص لازم تر است.

آن را می پذیرم.اما می گویم آنکس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد بی تقواست.

                                                                     "شهید چمران"

 

/ 0 نظر / 8 بازدید