هلال محرم

ارباب صدای قدمت می آید

هنگامه اوج ماتمت می آید

مااندر غم تاب وتب توسوخته ایم

چندروزدگرمحرمت می آید

 

 

 

پرسیدم:ازهلال ماه، چراقامتت خم است؟

 آهی کشیدوگفت:که ماه محرم است.

گفتم:  که چیست محرم؟باناله گفت:

ماه عزای اشرف اولادآدم است

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
جندقیان

ماه خونین و غم باری که درس شرافت و عزت و ایثار و هر آنچه از انسانیت و آزادگی است را با خود دارد به هلالش نزدیک می شود . حادثه عظیم تاسوعا و عاشورا به فرموده امام راحلمان اسلام را زنده نگه داشته است . پیشاپیش تعزیت و تسلیت ما را پذیرا باشید .