قلیان وجوانان امروز


دام اعتیاد

 

 پدیده قلیان وجوانان امروز
اگر این شبهابه پارکهاوبرخی میادین حاشیه شهر مثل پارک زیتون یامزارع اطراف یک سری بزنیدشاهدخواهیدبودکه جوانان ونوجوانان ماکه اکنون بایدسرگرم تحصیل وپژوهش برای ساختن آینده خودوجامعه باشنددرحال پک زدن به قلیان هستند.

گرایش انسان به تفریحات و لذت بردن از زندگی و احساس سرزندگی و شادابی امری ذاتی و طبیعی است اما داشتن تفریحات سالم در ایجاد شادابی و لذت بردن پاید ار از زندگی بسیار مهم و تعیین کننده می باشد.
شاید تفریحات برای نسل امروز به مراتب نسبت به نسل گذشته بسیار مهمتر و حتی متنوع تر نیز شده است.اما متاسفانه در این بین برخی از این تنوعات جای خود را دربین تفریحات نسل امروز باز کرده است و با وجود کاذب بودن و آسیب روحی و روانی و جسمی این تفریحات کاذب ، بسیار سریع و راحت مورد اقبال و استقبال جوانان و بعضا نسل قبل از آن قرار گرفته است.
قلیان در بین نسل جوان که از آنها بعنوان آینده سازان مملکت نام برده می شود بیشترین طرفدار و اقبال را دارد و بی آنکه به مضرات فوق العاده مخرب و خطرناک آن برای جسم و روح بیندیشند به راحتی  آن را مورد استعمال قرار می دهند.

مواد به کار رفته در تنباکوهای امروزی کاملا شیمیایی بوده و مستقیما موجب ایجاد بیماری مهلک سرطان می شود که منجر به مرگ یک انسان می شود.انسانی که شاید بالقوه یک دانشمند و یا فرهیخته برای جامعه بود.باورهای غلط و غیر منطقی که درباره قلیان وجود دارد این است که چون دود قلیان ابتدا در آب محفظه تحتانی قلیان می رود تسویه می شود و بنابراین پس از آن وقتی به درون شش ها و ریه می رود آن دود تسویه شده می باشد و هیچ خطری برای بدن ندارد اما این درحالیست که بنا به پژوهشها و آزمایشات علمی ثابت گردیده است که دود قلیان به دلیل ترکیب شدن با آب محفظه تحتانی قلیان رطوبت بسیار زیادی را به خود جذب می کند و درنهایت دود مرطوب شده پس از ورود به بدن و رسیدن به شش ها و ریه به دلیل داشتن رطوبت براحتی در عمق روده ها نفوذ کرده که نتیجه آن بروز انواع بیماریهای صعب العلاج و غیرقابل درمان می باشد.همین قلیانی که براحتی در درسترس همگان قرار گرفته است بزرگترین عامل و دام اعتیاد بر سر راه جوانان و اقشار مختلف جامعه ما می باشد و این معضل هزینه های هنگفتی را بر یک جامعه تحمیل می کند.جای بسی تاسف است که قلیان و قلیان کشیدن، قبح و زشتی خود را درجامعه ما از دست داده است و کشیدن قلیان تبدیل به یک ارزش غلط و صد البته پوشالی شده است .

/ 0 نظر / 9 بازدید