اول باشیعه میجنگیم بعدبایهودی ها

 

این هفته ازعربستان  دوخبربدبرای ماایرانی ها رسید.اولی تجاوزپلیس وهابی جده به دونوجوان ایرانی به بهانه تفتیش بدنی.

ودیگری افاضات عبدالرحمان السدیس امام جماعت مکه، که درخطبه های نمازجمعه مکه طی سخنانی گستاخانه گفت: عربستان باید از صلاح الدین ایوبی الگو بگیرد و ابتدا با ایران و شیعه بجنگد. جنگ ما با ایران و فرقه شیعه است، جنگی بین سنی ها و شیعیان. جنگ ما با شیعیان جنگ بین ایمان و کفر است. ما با ایران و شیعه می جنگیم، چراکه آنها به ما اتهام وارد می کنند. ما باید از صلاح الدین الگو بگیریم که پیش از جنگ با مسیحیان و یهودیان با شیعیان جنگید.

بنظرمی رسدقضیه دشمنی آل سعودباشیعیان سردراز دارد.وباحملات شان به شیعیان یمن ،وهابیت آل سعودشمشیر راازروبرای مابسته اند.مسوولین کشور بایدسیاستی مناسب با این اقدامات توهین امیز بگیرند.

/ 0 نظر / 21 بازدید