امامزادگان آران وبیدگل

 

 

 امامزادگان کاشان ،آران وبیدگل

 

 

درآخرین مبحث مربوط به اولادائمه امروزاشاره ای میکنم به آمامزادگان شهرهای کاشان وآران وبیدگل وسپس اشاره ای کوتاه به امامزادگان مدفون در قم واین گفتاررابه پایان میبرم.

یکی از معروفترین امامزاده‌های ایران، امامزاده علی بن امام باقر (ع) است که در مشهد اردهال کاشان قرار دارد. در نسب این امامزاده نیز تردیدی وجود ندارد. در دوره سلجوقیان، زمانی که شمار فراوانی از شیعیان به وزارت و دبیری رسیدند، مزار این امامزاده در آبادی کامل بوده و شاعر بلندپایه شیعی در این دوره، ابوالرضا راوندی، قصاید فراوانی درباره این بنا و بانیان آن سروده است. بقعه امامزاده حبیب بن موسی بن جعفر با تاریخهای 667 و 670 از امامزاده‌های معتبر کاشان است. نقل این نمونه‌ها، به دلیل تعلق آنها به قرن دوم و اوائل قرن سوم هجری است. دوره‌ای که سادات به طور دستجمعی به ایران، بویژه مناطق شیعه نشینی چون کاشان مهاجرت می‌کرده‌اند. در کاشان شمار زیادی امامزاده منسوب به فرزندان امام کاظم (ع) وجود دارد که گرچه بی واسطگی آنها با امام محل تردید تواند بود، اما بی شبهه، نباید نسبت آنها با امام فاصله چندانی داشته باشد. از جمله آنها بقعه عطابخش، که از فرزندان امام کاظم (ع) دانسته شده، بقعه هارون بن موسی بن جعفر (ع) بقعه احمدبن موسی بن جعفر (ع) بقعه سلیمان بن موسی بن جعفر (ع) بقعه طاهر و منصور و فرزندان موسی بن جعفر (ع)، بقعه حسن بن موسی بن جعفر (ع)، از جمله این امامزاده‌هاست.

همچنین برخی امامزادگان دیگراین شهرعبارتنداز:

امامزاده سلطان میراحمد

‌امام‌زاده شاه‌زاده عیسی و یحیی : نزدیک مسجد ابیانه‌

امام‌زاده سلطان محمود علوی : مشهد اردهال
امام‌زاده شاهسواران : 27 کیلومتری جنوب کاشان
امام‌زاده شاه‌زاده اسماعیل : 3 کیلومتری ابیانه
بقعه امامزاده خواجه تاج‌الدین
امامزاده شاه حسین سلطان  ، اردهال
امامزاده  شاه‌زاده یحیی  
 

 درشهرستان خودمان آران وبیدگل بیش از50 امامزاده دارای بقعه وبارگاه وجوددارد که محل نزول برکات وکرامات فراوانی بوده وهستند.دراینجانام آنان رابه اختصارمی آورم:

امامزادگان بیدگل: امامزاده قاسم - امامزاده هاشم- هفت امامزاده - امامزاده هادی-امامزاده ابراهیم - امامزاده حسین - امامزاده علی اکبر- امامزاده شاهزاده اسماعیل -امامزاده محسن بن ابراهیم(محله فخارخانه)- امامزاده یحیی- امامزاده سلیمان- امامزاده رضا بن ابراهیم(محله ویرانه)- امامزاده محسن (محله سلمقان)

امامزادگان آران: امامزاده محمد هلال بن علی- امامزاده اسحق و اسماعیل- امامزاده فضل ابن علی(آب پخش)- امامزاده پنج امام زاده مسجد قاضی- امامزاده محسن (قدمگاه علی)- امامزاده اسحاق وسلیمان(محله وشاد)

 امامزادگان توابع آران وبیدگل:

نوش آباد : امامزاده محمد(محله شیخ آباد)- امامزاده اسحق-  امامزاده حسن- امامزاده ابراهیم- امامزاده قاسم و محمود- امامزاده رقیه خاتون

 امامزاده  سلیمان(فیض آباد)- امامزاده سهل ابن علی وامامزاده  بی بی شاهزاده زینب(یزدل)- امامزاده ابراهیم وامامزاده سکینه خاتون (نصرآباد)- امامزاده عبداله(ابوزیدآباد)- امامزاده صالح (کاغذی)- امامزاده علی عباس (علی آباد کویر  )- امامزاده اسحاق (محمد آباد کویر) امامزاده حسین و زین العابدین (یزدلان).

 همجنین تعداد امام زادگان قم  طبق شواهد موجود به دویست وهفتاد امام زاده میرسد که ازجمله انان :

حضرت معصومه علیهاالسلام، شاهزاده موسی مبرقع، چهل اختران،امام زاده شاه اسماعیل، شاهزاده حمزه، سلطان محمد شریف، شاهزاده ناصر الدین، علی بنجعفر (در بهشت)، امام زاده ابراهیم و گنبد سبز، شاه احمد قاسم، امام زاده هادی ومهدی، شاهزاده احمد (معروف به امام زاده خاک فرج)، شاه ابراهیم و شاه محمد، شاهجعفر، شاهزاده احمد، و امام زاده شاه سید علی میباشد.

منابع:

تاریخ کاشان (ضرابی)، ونیزبرخی تحقیقات اینجانب درزمینه امامزادگان.

 

/ 1 نظر / 91 بازدید