فعلانصیحت میکنم!

 

 


رهبر انقلاب اقدام رئیس جمهور در متهم کردن دوقوه به استناد یک اتهام اثبات نشده وحتی مطرح نشده در دادگاه را کاری « بد» ،«غلط» ،«نامناسب» ،«خلاف شرع» ،«خلاف قانون» ،«خلاف اخلاق» و«تضییع حقوق اساسی مردم» دانستند. روشن است که این واژه ها هریک دارای وزن اعتقادی، سیاسی وحقوقی خاص است که مسئولیت رئیس جمهور را -با توجه به سوگندی که یاد کرده -در قبال آن بسیار سنگین می کند .علاوه برآن رهبری با اقدامات نامناسب انجام شده در قم -ودوسال پیش حرم مطهر امام - مخالفت کردندوچنین حرکتهایی را خلاف شرع وبه ضرر کشوردانستند. در این زمینه نیز مسئولیت رئیس جمهور محترم -هم از منظر مسئول امنیت کشور وهم از این نظر که هر دو حرکت با ادعای طرفداری از ایشان انجام شده- مضاعف است.

/ 1 نظر / 7 بازدید
محسن معنمدی

با سلام زهی خیال با طل یا علی