بالاخره آخرین ساعت ثبت نام فرامی رسد.کاندیداهای مطرح دقیقه 90 ناگهان احساس تکلیف نمودند!وبرای ثبت نام آمدند.جالب بودآقای رییس جمهورایثارگری کردوبرای کاندیدای همیشه بهاری ازهمه چیزمایه گذاشت .بخاطرش مرخصی گرفت .پا به پایش آمد.برایش شوی تبلیغاتی گذاشت و گفت: سه روز روزه و چهار هزار صلوات برایش نذر کرده‌ .باخبرنگارها مصاحبه کردودرمصاحبه(برخلاف قانون) به نفعش تبلیغ نمود.میگویندقصدداردبااین کارهای سخیف به ملت تحمیلش کند.امامردم هوشیارترازاین حرفهاهستند.
تا پیش از این ، رؤسای جمهور وقت ، برغم آن که هر کدامشان کاندیدای مطلوب خود را داشتند ، ولی می کوشیدند قواعد و مقررات را رعایت کنند و حتی طوری سخن نگویند که شائبه حمایت از یک فرد خاص به وجود بیاید. آیا آنها عقل شان نرسیده بود که در ایام تبلیغات ، به اصطلاح مرخصی بگیرند و برای کاندیدای خود تبلیغ کنند؟!
قطعاً اگر این "کلاه شرعی مضحک" روا بود ، آنها هم عقل شان به این می رسید ولی آنان این نکته را می دانستند که در عین حال مجری انتخابات نیز هستند ؛ موضوعی که احمدی نژاد درباره آن ، تغافل و تجاهل می کند ، گو این که او ، نه رئیس جمهور همه ملت و مجری انتخابات که رئیس ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداهاست. او شأن ریاست جمهوری را در این حد فروکاسته است.

امایک سوال: راستی علت اینکه مشایی وهاشمی درست همزمان برای ثبت نام به وزارت کشورآمدند چه بود؟!

 

حامیان وطرفداران چه میکنند؟

 

ساعت نزدیک 6  است که جمعیت اطراف وزارت کشور بیشتر می شود، چهره هایی که بعضا صورت خود را با ماسک و عینک آفتابی پوشانده اند و منتظرند؛ انتظاری که چندان طول نمیکشد و با آمدن بنزهای دودی رنگ از انتهای خیابان پایان می یابد.

 شعارهای "خاتمی زنده باد، هاشمی پاینده باد"، "صل علی محمد، ناجی ملت آمد"، "درود بر هاشمی" و "هاشمی هاشمی، حمایتت می کنیم" نشان داد همچنان اردوکشی های خیابانی قبل از انتخابات مشابه آنچه در سال 88 رخ داد، اصلی ترین پتانسیل جریان فتنه برای انتخابات پیش روست.

لحظات ورود هاشمی به وزارت کشور بیش از هر چیز یادآور تجمعات خیابانی حامیان موسوی در فتنه 88 بود، احساسی کردن فضا، شعارهای تند و ممانعت از تردد ماشین ها در خیابان؛ یادآور روزهایی بود که میرحسین موسوی و مهدی کروبی با ادعای دروغ تقلب در انتخابات از هواداران خود خواستند تا به کف خیابان ها بیایند و امروز نیز اگرچه تعداد هواداران هاشمی بسیار کم هستند؛ اما نشان میدهد تاکتیک فتنه گران برای تقابل با نظام تغییری نکرده و همچنان اردوکشی خیابانی؛ اصلی ترین اهرم فشار برای آنها قبل و بعد از انتخابات خواهد بود، موضوعی که به نظر می رسد نقش مستقیمی با آزادی فرزندان هاشمی از زندان دارد؛ آنچنان که در سال 88 نیز  برخی دستگیر شدگان به نقش مهدی هاشمی در سازماندهی تجمعات و آشوب های خیابانی اعتراف کرده بودند.