باقری‌لنکرانی کاندیدای مورد حمایت جبهه پایداری در انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری امروز به کاشان و اسلامشهر سفر خواهد کرد.

وی  بعد از ظهرامروز در جمع دانشجویان کاشان سخنرانی خواهد کرد.