رییس جمهوربعدازخوزستان به اصفهان رفت.

 

بدنبال استقبال سرد مردمی از رئیس‌جمهور در دور جدید سفرهای استانی، در  سفر  رییس دولت به اصفهان  ،استانداری اصفهان تمام ادارات را تعطیل اعلام کرد تا کارمندان در مراسم استقبال اجباری و نمایشی حاضر شوند!

 این تصمیم پس از آن گرفته شد که در دو سفر استانی به سمنان و خوزستان، خبری از تراکم جمعیت استقبال کننده و ده‌ها هزار نفری‌ای نبود که در سفرهای سال‌های گذشته رئیس‌جمهور به چشم می‌خورد و حتی در اهواز مرکز استان خوزستان، در زمان سخنرانی آقای احمدی‌نژاد، عمده بخش‌های محل برگزاری برنامه خالی از جمعیت بود.