این دوسال غربیها وعربهاوترکها به هروسیله ای متوسل شده اندکه شایدبتونن سوریه رافتح کنند.اعزام گروههای تروریستی،ارسال انواع تجهیزات جنگی ،کمک وتجهیزجبهه (النصره)و...روشهایی بوده برای فتح دروازه های دمشق وسلاخی شیعه ها وآنگاه قطع هلال شیعی .
اخیرابرای دلگرمی تروریست هابسته های تشویقی هم فرستاده اند.مثلاهمین دو هفته پیش مفتی های عربستان فتوادادندکه مجاهدان اسلام درسوریه اگربانویی سوری رااسیرکنندلازم نیست مهریه برایش تعیین کنند.صرف خواندن صیغه کفایت میکند.
اماجالبترازاون خبرذیل است که یک دلگرمی است برای مجاهدین اسلام !تابنوعی خستگی خودراازجنگ وجهادبدرنموده وباروحیه ونشاط بیشتری به جهادمقدس !خودادامه دهند.جهادی که ادامه راه مجاهدین بدرواحدوحنین درصدراسلام است!
اینک بخوانید:
 
خانواده‌های تونسی به تازگی اعلام کردند که دختران نوجوانشان داوطلبانه به سوریه سفر کرده‌اند تا نیازهای جنسی شورشیانی را که با نیروهای نظامی سوریه می‌جنگند برطرف سازند.
 
وزارت زنان و خانواده تونس روز 27 فوریه 2012 اعلام کرد: به دنبال به وجود آمدن باندهایی که جوانان و کودکان را مورد هدف قرار دادند تا از این طریق افکار و عقاید آنها را مطابق میل و اراده خود تغییر دهند، اخبار زیادی مبنی بر ناپدید شدن نوجوانان گزارش شده است.
این وزارتخانه از مردم تونس خواست فرزندان خود را تحت کنترل بیشتر قرار داده و آنها را نسبت به خطر این دعوت‌ها که از احساسات فرهنگی مذهبی آنان سوء استفاده می‌کنند آگاه سازند.
وی افزود: این شبکه‌ها با دعوت به جهاد قصد دارند موجبات نفرت و تعصب مردم تونس را فراهم کرده و آنان را به کشورهایی بفرستند که اکنون شاهد درگیری‌های داخلی است.

www.tabnak.ir/fa/news/310595