آیت الله جنتی در خطبه نمازجمعه  دیروزتهران دراعتراض به صحبتهای احمدی نژاددرمراسم تشییع چاوزگفت :

رجعت از مسائل نقلی است و با دلیل نقلی ثابت می‌شود و نیاز به حدیث و استناد به قرآن دارد. این درجه دولتی نیست که به سینه هر کس که بخواهد بچسباند.
 
دبیرشورای نگهبان قانون اساسی ادامه داد: بعد هم علما، مراجع و مسلمین را ناراحت کند، به چه مبنایی این حرف را می‌زند، چه دلیلی دارد که آدم هرچه به دهانش می‌آید بگوید. چاوز از لحاظ سیاسی کاملاً قابل قبول بود، مردمی، ضد آمریکایی‌ و با خصلت‌های مردمی بسیار خوب بود اما بالاخره نامسلمان است. اصلاً مسلمان هم باشد،‌ما چگونه می‌توانیم بگوییم که کسی رجعت می‌کند یا نمی‌کند. امیدوارم این بدعت بار دیگر تکرار نشود. این کارها درست نیست.