باخبرشدیم  مداح جوان اهل بیت جناب آقای عبادصالحی بیدگلی درهفتمین سوگواره  نواها ونغمه های آئینی کشوربه مقام دومی این مسابقات نائل گردیده است .

این موفقیت شایسته رابه این جوان برومندوعاشق اهلبیت ونیزبه  والدگرامی ایشان همکارارجمندجناب آقای محمدصالحی تبریک وتهنیت گفته وبرای ایشان آرزوی سعادت وسلامتی درپناه حضرت ولیعصر(عج)دارم.