عطف به بیانات حضرتعالی در روز شنبه 91.11.28 به استحضار می رساند که اینجانب و همکارانم در دولت تا آخرین لحظات مسئولیت دلبسته به ارزش های انقلاب اسلامی کمر بسته خدمت به کشور و مردم خواهیم بود.
و اطمینان می دهم که همه تلاش ما به عنوان خادمان ملت ، در مسیر اعتلای کشور و رفع مشکلات کشور خواهدبودو کوچکترین قدمی برخلاف مصالح کشور بر نخواهیم داشت .
دلبستگی و ارادت اینجانب و اعضای محترم دولت به جنابعالی همیشگی است.
دوام سلامت و توفیقات حضرتعالی را از ایزدمنان مسئلت دارم.

محموداحمدی نژاد...

 

 

 

 

توضیح: تصویر فوق مربوط به جلسه دوشنبه استانداران بارییس جمهوراست.رییس هیات دولت ،قاضی معزول جناب مرتضوی رادرکنارخودنشانده است.(بعدازارسال پیام فوق به رهبری).شمانظرتان درباره این عکس چیست؟