شنیدن پاسخ ین سوال از زبان مقربین سابق و مغضوبین کنونی درگاه رئیس خدمتگزار شنیدنی تر خواهد بود!
آنجایی که محمد ناصر سقای بی ریا ، مشاور سابق رئیس جمهور در امور روحانیت پیرامون مناظره جنجالی 13 خرداد 88 چنین گفت: «مشایی نقل می کند که من در حالت معنوی که قرار گرفتم یقین کردم که امام زمان میخواهد که احمدینژاد اسم افراد را در مناظرهها بیاورد.»!

البته مشایی پس از اظهارات مشاور سابق رئیس جمهور در امور روحانیت ، هیچ واکنشی نشان نداده و مشخص نکرد که تا چه میزان بر تلاش احمدی نژاد برای افشاگری اثرگذار بوده است؟

پس از حوادث 15 بهمن 91 نیز تحلیل های بسیاری از چرایی مناقشه میان رؤسای دولت و مجلس صورت پذیرفت.
در این میان اما تحلیل ارائه شده از سوی حسی شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان حاوی نکات جالبی است که جلب توجه می کند.

حسین شریعتمداری در بخشی از یادداشت خود با عنوان «انقلاب و نظام ارثیه کسی نیست»، اینگونه می نویسد: «گفتنی است که براساس یک خبر موثق، برخی از اعضای دولت و نزدیکان رئیس جمهور با توجه به سخیف و غیراخلاقی بودن اقدام یاد شده و نیز پیامدهای منفی آن برای شخصیت رئیس جمهور، با انتشار نوار مخالف بوده اند ولی آقای "م" اصرار به انتشار آن داشته اند!»

با توجه به تفاسیر فوق چه کسی پشت پرده افشاگری های غیر شرعی احمدی نژاد را سازماندهی می کند؟!

هنوز مشخص نیست آیا پس از تاکیدات رهبری بر غیرشرعی، غیرقانونی و غیراخلاقی بودن افشاگری های رئیس جمهور آیا آقای "م" همچنان به برنامه ریزی برای افشاگری های احمدی نژاد در ماههای پایانی می پردازد یا خیر؟

www.shariyan.com/article.asp?id=8767&cat=3