دهه ی شصت یعنی...یعنی بوی نون پنیر و نارنگی تو کیف...یعنی فوتبال دستی...
یعنی مانتو با اپول...
یعنی توپ دولایه دنگی...یعنی ویدئو قاچاق...
یعنی آتاری و میکرو...
قارچ خور و شورش در شهر...یعنی انباری و بوی سرکه...یعنی برنج کوپنی......
یعنی فخرفروختن با کتونی میخی...
یعنی ته کلاس و تقسیم لواشک...
یعنی کارت صدآفرین...تلویزیون سیاه و سفید....
یعنی بستنی کیم دوقلو...یعنی آدامس خروس نشان...
بوی آش و کشک تو یه روز بارونی...
یعنی کوبلن و کاموا...
یعنی کارت بازی با دمپایی...یعنی جوجه رنگی...
یعنی یک اتاق و ۵ تا بچه...یعنی نوار کاست...
سیاوش شمس و داریوش...آلبالو خشکه رو پشت بوم...
یعنی بوی نفتالین لای رختخواب....
یعنی تک درخت ته کوچه...یعنی خریدن لبو و لواشک از سر کوچه ی مدرسه...
یعنی سوختگی نارنجی رنگ بلوز کاموایی...
پوشیدن لباس داداش بزرگه...یعنی بوی نم زیرزمین...
یعنی نیمکت سه نفره...
یعنی چوبین و برونکا...
یعنی تیله بازی...
ازوبلاگ:مردی ازمختص آباد