شاید مشاهده تصاویر دست نوشته های مردمی  درتظاهرات 22 بهمن امسال از  هر توضیح و حاشیه ای گویاتر باشد. نگاهی به این پیام‌ها و پلاکاردهای ساده مردمی می‌تواند عمق خواسته‌ها، اعتقادات و آرمان‌های یک ملت پویا و با نشاط را نشان دهد.

عکسها :رجانیوز