عاملان یخبندان اقتصادی بدانند با «زنده‌باد بهار» کشور بهار نمی‌شود


 عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت:آنهایی که با سیاست های غلط خود سهم بزرگی در یخبندان و زمستان اقتصاد ملی دارند و با مدیریت اشتباه اقتصادی خود وضعیت معیشتی اقشار پایین را بدتر کرده اند بدانند با زنده باد بهار کشور بهار نمی شود.

الیاس نادران با بیان این که در کنار بی توجهی یا کم  توجهی مفرط به بحث تولید و توزیع مستقیم نقدی یارانه ها به بخش خانوارها را با کسری مواجه کرده است تصریح کرد: پرداخت سهم دولت از درآمدهای نفتی و غیرنفتی و سرکوب قیمت ها در یکسال ابتدای هدفمندی باعث شد شکاف قیمتی تولیدکننده و مصرف کننده به انفجار قیمت ها در سال جاری منجر شود.
 این انفجار قیمت ها نه تنها به قیمت فشارهای تورمی و رکودی کوتاه مدت، اقتصاد ملی به تعادل های با اصلاح ساختاری دست نیافت بلکه سوءمدیریت اقتصادی و اتخاذ تصمیم های غیرکارشناسی باعث شد علیرغم درآمد چند صد میلیارد دلاری نفتی طی سال های جاری اقتصاد کشور نسبت به ابتدای هدفمندی در سطح تورم سه برابری هنوز به تعادل پایدار و باثبات دست نیابد.

www.entekhab.ir/fa/news/96110