امسال هم همه آمده بودند،بی توجه به تمام شبکه های ماهواره ای! بی توجه به همه پیامک های تخریبی علیه نظام! همه آمدند تا شرمنده شهدا نشوند. حتی «۲۲ بهمن گرانی باد» هم نتوانست مردم را مجاب کند تا اجازه دهند انقلاب دست نا اهلان بیفتد! نه اینکه قیمت های سر به فلک کشیده برای مردم مهم نباشد اما این مرام ایرانی است که غیرتش را به حراج نگذارد حتی به بالاترین قیمت ها! ایرانی غیرتش را به ۲ کیلو برنج و ۴ بسته تاید و ریکا و ۲ بسته مرغ و چند صد دلار و چند گرم طلا نمی فروشد! امسال بار دیگر ملت نشان دادند هیچ گاه مردم از مسیر «انقلاب تا آزادی» خارج نخواهند شد.
 وچه بی معرفت هستند کسانی که این سیل خروشان ملت را می بینند و برای رزرو صندلی در صف «خائنین ملت» با یکدیگر گلاویز می شوند!
ایرانی اجازه نمی دهد انقلاب اسلامی بی دفاع بماند. وقتی قرار است هر کس از صندلی خود محافظت کند، ملت هم از انقلابش دفاع می کند. هر کس مراقب دارائی اش است؛ آقای رئیس مراقب میزش است و ملت مراقب انقلابش! چشم امید ملت به پیشرفت های چشمگیر نظام است نه به وعده های پوخ و تو خالی BBCفارسی و طنازی های فارسی و رادیو فردا و رادیو زمانه و رادیو کوفت و زهر مار…
البته بعضی هاهم بدونند که زنده باد بهار و انتخابات آزاد و مهندسی  انتخابات و...  یک قدم از هدفمان در حمایت از مولایمون منصرف نمیکند. ماتا پای جان با رهبریم و سرزنده خواهیم ماند با ایشان.