در مراسم استقبال از مشایی و احمدی نژاد در بازگشت از سفر مصر،  100 نفر از هواداران فرقه انحراف با شعارهایی خاص از انها استقبال کردند.

رئیس جمهور  نیز که از داخل اتوموبیل نسبت به ابراز احساسات آنان پاسخ می داد، تقریبا با اکثریت آنان دست داد.

حضور احمدی نژاد در میان این افراد حدود 10 دقیقه به طول انجامید و شعاردهندگان  با تحریف شعارهایی که مردم در حمایت از نظام و رهبری سر می دهند ماهیت فرقه گرایانه و انحرافی  گروهی را که مردم انحرافی می نامند نشان دادند.

شعارهای این افراد از این قرار بود "احمدی زنده باد، مشایی پاینده باد"، "احمدی دلاور، پیرو خط رهبر"، "دکتر دوست داریم"، "احمدی بت شکن، بت کوچک را بکشن"، "صل علی محمد یاور رهبر آمد"، "خامنه ای زنده باد، احمدی پاینده باد"، "توپ تانک، اهانت دیگر اثر ندارد"، " چپ ، راست، کارگزار، علیه خدمتگزار"، " ابوالفضل علمدار، مشایی را نگه دار"، " ما اهل ایران نیستیم، محمود تنها بماند"سخنان مشایی برای تجمع کنندگان


در این استقبال با شکوه! یکی از استقبال کنندگان خطاب به مشایی گفت رئیس جمهور 35 میلیونی ایران!
 
مشایی در برابر این ابراز احساسات تجمع کنندگان از اتومبیل خود پیاده شد و با آنها گفتگو کرد.
 
وی خطاب به حاضران که تاکید داشتند برای دیدن وی از صبح آمده اند، گفت: برای چه آمده اید من که کسی نیستم که به عشق من آمده باشید.
 
مشایی ادامه داد: من از اینجا رد می شدم و با تاخیر آمدم که شما رفته باشید اما وقتی شما را دیدم خجالت کشیدم که بروم. از اینکه تشریف آوردید تشکر می کنم.

سرویس خبری فردا