بدترین جای روز اول سفر احمدی‌نژاد وقتی بود که به دیدار شیخ الازهر رفت

شیخ الازهر خوب می‌داند که چه باید بگوید، او برای آنکه مرجعیت خود را در میان اهل سنت رسیمت دهد، شیعیان را هدف قرار می‌دهد و چه بهتر که رئیس بزرگ‌ترین کشور شیعی بیاید تا از ظلمی!!!!! که به اهل سنت در ایران می‌رود بنالد و بسان مبارک و مرسی از عرب‌های نفتی خلیج فارس دفاع کند شاید ملت گرسنه مصر را که همز‌مان با سفر احمدی‌نژاد کفگیرشان ته دیگ خورد و خزانه‌اشان خالی شد، از قحطی و گرسنگی نجات دهد!!!

احمد الطیب با همان درک خودش از اسلام و مسلمانی به رئیس جمهور «ایران» گفت که ایران نیاید تشیع را توسعه دهد، چرا که فکر می‌کند محبت اهل بیت (ع) دست جمهوری اسلامی ایران است که نباید آن را تبلیغ کند.

متأسفانه پس از این دیدار، کاغذی دست یکی از تندرو‌ترین اعضای الازهر که به او سمت نمایندگی داده بودند، دادند تا در برابر ده‌ها خبرنگار از اختلاف شیعه و سنی بگوید و همه کاسه کوزه‌ها را سر ایران بشکند!

 

 خبر:تابناک