پایگاه شبستان درزمینه جنایات سلفی هاووهابیان  وکشتارشیعیان توسط آنان گفتگویی بارییس پژوشکده حج وزیارت  نموده که آن را به اختصاردراین پست می آورم،ضمناایشان مولف کتاب  "سلفی گری و وهابیت" نیزمیباشد.

 

چرا تکفیری ها کشتن شیعه را واجب می دانند؟

 

در نگاه تکفیری ها که ما به آنها سلفی های تکفیری می گوییم هرکس که قرائتی غیر از قرائت خودشان از اسلام داشته باشد، کافر و خارج از دایره اسلام قلمداد می شود و با این بیرون راندن از دایره اسلام این افراد جزو مشرکان و کفار می شوند که در این صورت است که با کفار و منافقین خودساخته می جنگند.
نکته ای وجود دارد که قرائت اینها از اسلام فقط اختصاص به سلفی های تکفیری دارد یعنی سایر مسلمانان و از جمله اهل سنت این قرائت را قبول ندارند و شما می بینید مواردی مانند توسل، زیارت، شفاعت، ساختن بنا بر قبور بزرگان و بزرگداشت ولادت پیامبر (ص) که سلفی های تکفیری می گویند اعتقاد به این موارد کفر است و موجب شرک می شود مورد قبول و وفاق اهل سنت نیز است، ما هرگز نباید این تصور را بکنیم که سلفی های تکفیری صرفا شیعه را مستحق جنگ و قتال می دانند بلکه سلاح اینها به سمت همه مسلمانان کشیده شده است و این ریشه در قرائت تکفیری آنها از مبانی اسلام دارد، قرائتی خودساخته که سابقه در اسلام ندارد و بدعتی است و نهایتا سابقه آن به قرن هفتم می رسد.

هم اکنون حرمین شریفین دست این افراد است و از 57 کشور اسلامی در ایام حج و در ایام عمره نیز افراد زیادی به این کشور می آیند، که هیچگاه نتوانسته اند میان این همه مسلمانی که به کشورشان می روند اتحادی ایجاد کنند و خودشان شدند عامل افتراق و جدایی.

هم اکنون کشتارهایی که در سوریه وجود دارد با حمایت و پشتیبانی وهابیت است که انجام می شود، یا در کشوری مانند پاکستان که چندی پیش نزدیک به 500 کشته و مجروح داد، در حقیقت اینها با این کشتارها تعداد زیادی مسلمان را از جهان اسلام گرفتند، این موارد همگی نشان می دهد که وهابیان در راستای اهداف استعمار قدم بر می دارد.

در جریان بیداری اسلامی دیدید هنگامی که مردم یمن علیه علی عبدالله صالح قیام کردند این عربستان بود که آمد و بحث حمایت و مصونیت سیاسی صالح را مطرح کرد و در مصر هنگامی که مردم علیه حسنی مبارک قیام کردند که کاملا وابسته به اسرائیل بود باز ما شاهد این هستیم که علمای عربستان قیام مردم را تحریم می کنند.

در تونس وقتی که قیام شد بن علی به عربستان فرار کرد و یا در بحرین که بزرگترین ناوگان آمریکا در این منطقه است و 50 ناو هواپیمابر در این منطقه دارد می بینیم زمانی که در این کشور شورش می شود عربستان به بحرین نیرو می فرستد و مردم این کشور را می کشد .

در بمب گذاری هایی که در عراق می شود رشته ای از حضور وهابیان وجود دارد و اینها همه بر خشونت طلبی تکفیری ها صحه می گذارد .

آنها دشمنان خود را اولویت بندی کرده اند و شیعه را در ردیف اول قرار داده اند و بعد سراغ فرقه های دیگر می روند، اینها اگر با ساختن بنا بر قبور مشکل دارند چرا فقط قبور اهل شیعه را ویران می کنند در شهر سامرا و قبر امام حسن (ع) را تخریب کردند اما قبور بسیاری از بزرگان اهل سنت در سایر کشورها بنا دارند مانند امام بخاری در ازبکستان، ابوحنیفه و امام شافعی در عراق، صلاح الدین ایوبی و محی الدین عربی در سوریه، پس چرا گنبد و بارگاه اینها را خراب نمی کنند اینها درست است لب شمشیرشان را به سمت شیعیان گرفته اند اما سنی ها باید بدانند این وهابیان تکفیری با مبانی آنها نیز مشکل دارند