استن حنانه ازهجررسول

نعره میزد همچوارباب عقول

 

 آنهایی که این روزها در کربلا هستند، شایدبشنوند ناله آن ضریحی را که دارد از امام حسین علیه السلام جدا می‌شود و نوا سر می‌دهد "چگونه دل بکند از تو آن ضریح قدیمی"
و شاید نجوای این بیت از دیوان شمس تبریزی روا با شد که:بنواخت نور مصطفی، آن استن حنانه را
کمتر ز چوبی نیستی؛ حنانه شو حنانه شو